Ersan Petrol Sanayii , 1962 yılında yerli sermaye ile kurulmuş Türkiye’nin ilk özel petrol arama, üretim ve rafineri şirketi olarak kuruldu. Şirketimiz 1963 yılında American Overseas Petroleum Company’den devralmıs olduğu IR/EPS/658 hak sıra numaralı Kahta işletme ruhsatnamesinde petrol üretim faaliyetlerine baslamış ve bu tarihten günümüze kadar 4.708.002 varil ham petrolü bu sahadan üretmiştir.

Sahadaki zaman içerisinde düşme temayülüne girmiş bulunan üretimin yeni yatırımlar gerektirmesi şirketimizi büyük bir harcamaya sokacağı için, 1982 yılında Kahta sahasının bir kısmı Amerikan Aladdin Middle East Ltd. şirketine devredilmiş ve şirkete saha üzerinde masrafa karışmadan üretim üzerinde net hisse alınması sağlanmıştır. Zaman içerisinde sahadaki gelişmelere göre sahadaki payımız revize edilmiştir.

Ham Petrol WTI


Brent Petrol