Ersan Petrol Sanayi A.Ş., hisselerinin tamamı 50 yıldır petrol ve doğal gaz arama ve üretimi yapmakta olan Güney Yıldızı Petrol Üretim, Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret AŞ’ye (www.guneyyildizi.com.tr) ait olan ve rafineri kurulumunu hedefleyen bir şirkettir.

Ersan Petrol Sanayi A.Ş, Kahramanmaraş İli Pazarcık ilçesi sınırları dahilinde, 300.000 m² ’lik alan üzerine orta ölçekli bir kara rafinerisi inşa etmeyi planlamaktadır. Mevcut durumda, tahsis edilen alan üzerinde yine Ersan Petrol Sanayi A.Ş’ye ait  ve tamamen sökülecek atıl bir tesis (mini rafineri) bulunmaktadır.

Pre-fizibilite çalışması, rafineri konseptinin tanımlanması, proses konfigürasyonunun belirlenmesi, mevcut teknolojilerin tanımlanması ve genel bir ekonomi modeli oluşturulması için bir Fransız Devlet Şirketi olan “Axens”e hazırlatılmıştır.

30.000 varil/gün kapasiteli tesisin pre-fizibilite çalışması için ele alınan baz hammadde Türkiye içinden ya da dışından elde edilecek ham petrol ürünleri esas alınacaktır. Rafineride üretilmesi öngörülen öncelikli ürünler şu şekildedir;

* Dizel (Euro V)
* Benzin (Euro V)
* Jet A1
* Yol Bitümeni

TEKNİK ÖZELLİKLER

Pre-fizibilite çalışmasının ana hedefleri şu şekildedir :

 * Farklı akış şemalarının değerlendirilmesi
 * Alternatiflerin kalitelerinin belirlenmesi
 * Üst düzey tedarik ve satış alternatiflerinin çalışılması
 * En ekonomik konfigürasyonun çalışılması
 * Class V Fiyat Tahmin çalışması seviyesinde CAPEX ve OPEX’in belirlenmesi
 * Tornado Diyagramları ile sensitivite ve finansal analizlerin yapılması

Değişik alternatif konfigürasyonların değerlendirilmesi ve ilk değerlendirmeler neticesinde en uygun çözüm olarak 30.000 varil/günlük (single train) rafineri konseptinde karar kılınmıştır. (1.400.000 Ton/yıl)

 

 

Ham Petrol WTI


Brent Petrol