ŞİRKET VİZYONU

Sürdürülebilir büyümeye haiz ve ülke ekonomisine ve teknolojisine azami katma değer sağlayacak saygın bir rafineri şirketi olmak


ŞİRKET STRATEJİSİ

Akaryakıt üretimi ile ilgili her alanda dünya çapında kabul edilen bir yapı oluşturmak.

Teknik olarak üstünlüğü kabul edilen ve dünya çapında rekabete açık bir şirket olmak.

Mevcut kıymetlerin iyileştirilmesi ve doğabilecek gelişme olanaklarını tespit etmek.

Gelişme fırsatları ve varlıkları eksiksiz olarak değerlendirebilmek için iddialı ve stratejik planlama ile öngörülü finansal yönetimi birleştirmek.

Stratejik ittifaklar ve ortak girişimler yolu ile sinerjik küresel ağ kurmak ve bundan yararlanmak.

Ülke ekonomisi ve petrol/akaryakıt sanayiine azami katkı sağlayarak gelecek nesiller ve ülkemiz için yeni fırsatların oluşturulmasına çalışmak.

Ham Petrol WTI


Brent Petrol